Copyright 2019 -

Beelden

Met beelden bedoelen we afbeeldingen die illustratief zijn. Vaak is het niet zo eenvoudig ons voor te stellen hoe de personen uit het eerste verbond of rond Jezus leefden, hoe ze eruit zagen. Die beelden kunnen ook een symbolische weergave zijn van ideeën en/of bijbelse boodschappen. Die voorstellingen kunenn ook cultuur of tijd-gebonden zijn.