Copyright 2019 -

judeaJudea en Samaria zijn nu een district van Israel. Voor Christus en in Christus tijd was het bekend. Het is ons bekend als het gebeid de streek waar Jezus heeft gepredikt.