Copyright 2019 -

De dode zee rollen

Een gegeven dat velen doet nadenken. Hiermee raakt men in de buurt van de overtuigingen die gangbaar waren in de tijd van Jezus van Nazareth. Met de hedendaagse studiemethodes moet men sowieso de kritici helpen om taalvormen en kennis van de gebruiken te doorgronden.

Qumran

Er is nog wat werk aan de winkel.

Onlangs werden de apocriefen onder de aandacht gebracht via het boek van de Da Vincicode. De litteratuur van de intertestamentaire schrijvers is lang niet genoeg bekend.

De Dode Zeerollen roepen op zich al een contekst op die zeker interessant is.
De Dode Zee

Het meer hangt aan de Jordaan. Het krijgt in de bijbel verschillende namen Zoutzee (Gen 14:3Num 34:3Num 12Deut 3:17Joz 3:16Joz 12:3Joz 15:2Joz 5Joz 18:19); zee van Araba (Deut 3:17Deut 4:49Joz 3:16Joz 12:3), en oosterse (Ezek 47:18Joel 2:20Zach 14:8). Door de verdamping zou er 25 % mineralen aan wezig zijn. Het verhaal van de zoutzuil is ermee verbonden. Profeten zagen levend water van de tempel naar de Dode Zee stromen (Ezech 47:1-12Zach 14:8).

Het pre-klooster van de Essenen, die een beetje familie waren van Johannes de Doper, is gesitueerd i d ebuurt van de Dode Zee. Men vond er meerdere rollen. De site is groter dan men het op het eerste zicht voorstelt. Er is trouwens herhaaldelijk terug gezocht naar archeologisch materiaal.