Copyright 2019 -

braambos MOZES in het brandend braambos - JHWH openbaarde zich als Diegene die met de mens meegaat - Ik ben er voor U - IK sta aan uw kant.