Copyright 2019 -

De zegen voor de Tora

blessings_before_torah

Gezegend zijt Gij JHWH. Zo zijn wij het niet gewoon. De Ene is de Enige die we groot maken .. zegenen. Zelfs het Latijn vertaald door Benedicere = goed zeggen van. De Ene is de Enige Goede.