Copyright 2019 -

Dat men ook nu nog vondsten doet is nogmaar eens gebleken. Koning Hizkia's zegel... !