Copyright 2019 -

Genesis 19 beschrijft hoe Lot in Sodom werd bezocht door twee mannen, die worden omschreven als engelen. Hij nodigde hen uit bij hem te overnachten. Toen de mannelijke inwoners van Sodom hiervan hoorden, vroegen zij Lot de mannevSodommannen aan hen uit te leveren, met de kennelijke bedoeling hen tot seks te dwingen.

Lot weigerde en bood hen zijn beide dochters aan in plaats van zijn gasten.

Hier gingen de mannen van Sodom niet op in en probeerden het huis van Lot met geweld binnen te dringen. De engelen sloegen de belagers echter met blindheid. Zij adviseerden Lot om met zijn familie de stad te verlaten, omdat God de stad vanwege de slechtheid van haar inwoners zou verwoesten. Lot probeerde nog zijn aanstaande schoonzoons van de ernst van de situatie te overtuigen, maar dezen hadden er geen oren naar en lachten hem uit. Toen Lot begon te twijfelen pakten de engelen hem, zijn vrouw en beide dochters bij de hand, en dwongen hen zo direct uit de stad te vertrekken.

Toen zij Lot en zijn gezin uit de stad hadden geleid en hen achterlieten, drukten zij hen op het hart tijdens hun vlucht niet achterom te kijken. De vrouw van Lot (haar naam wordt niet genoemd) kon aan haar nieuwsgierigheid echter geen weerstand bieden en keek toch om. Hierop veranderde zij in een zoutzuil (Gen. 19:26).

Op deze passage steunt de snelle verklaring alsof Sodoma en Gomorrha vernietigd zijn omwille van hun homoseksualiteit en sodomie.Op Wikipedia vinden samengevat: De term Sodomie is afkomstig van de naam van de Bijbelse stad Sodom waar vele vormen van seks gepraktiseerd zouden zijn, waarbij ook veel onvrijwillige. De bijbel noemt Sodom 48 keer. Niet één keer in al die 48 verzen gaat het over homoseksualiteit. Jezus noemt Sodom in Mattheus 10:15 en 11:23, Markus 6:11, Lukas 10:12 en 17:29 – en ook Jezus legt geen enkel verband tussen homoseksualiteit in connectie met Sodom.