Copyright 2019 -

Vaak is een schema een verduidelijking en helpt het om de lijn van de geschienis wat dichter bij te brengen. Koningen en profeten

koningenenprofetenAkoningenenprofetenB