Copyright 2019 -

Herodes had een winter- en een zomerpaleis. In de winter zat hij in Jerusalem, maar in de zomer verkoos hij Cesarea.

De bouw stod in het teken van de verering van Augustus Cesar. Het paleis was aan drie kanten door de zee omringd.PALHERO