Copyright 2019 -

menorah2Menora : 

De menora symboliseert de brandende braamstruik die Mozes zag op de berg Sinaï. De menora heeft zeven armen. Tijdens het chanoeka feest gebruikt men een andere kandelaar met negen armen, de chanoekia. Mozes moest die kandelaar laten maken en plaatsen in de Tabernakel bij de Ark van het Verbond waarin de stenen platen met de Tien geboden lagen (Exodus 25). In de eerste tempel, gebouwd door koning Salomo, brandden tien menora's.