Copyright 2019 -
GENADST Small

 De genadestoel , F. X. Kraus (1840-1901), is een latere afbeelding van de al vroeger, bestaande drie-eenheid.

 

drieeenheidGallerijLonden Small

In de oudere afbeldingen wordt subtieler verwezen naar de hand Gods, God de Vader, de Schepper vaak met een christomorfe aureool.

De cherubs die bij de Joden op het verzoendeksel waren aangebracht hielden de ENE aanwezig.

Op (o.a.) de horens van het altaar strek de Hogepriester het bloed van het offer.

 

I

   
 cherubsolvpop Smallwierookaltaar

DreifaltigkeitUngarish altaar Small

De ark wordt het altaar. Dat zien we nog in oude grafstenen.

De horens van het altaar zijn de bescherming door JHWH. Op de horens van het wierookaltaar sprenkelde de priester bloed. 

In Leviticus 4:7 wordt voorgeschreven dat bij een reinigingsoffer of een hersteloffer wat bloed van een offerdier aan de horens van het wierookaltaar en het brandofferaltaar gesmeerd moet worden.
In 1 Koningen 1:50-51 wordt verteld hoe Adonia uit angst voor Salomo de horens van het altaar vastpakt in de hoop dat Salomo hem niet zal doden. Mogelijk was iemand door het vasthouden van de horens van het altaar in juridische zin  beschermd. Joab doet hetzelfde in 1 Koningen 2:28. Hem helpt het echter niet, hij wordt in opdracht van Salomo toch gedood.

We bemerken dat zelfs de Hongaarse kunst de chreubs meerekend in het Dreifaltigkeit-verhaal.