Copyright 2019 -

p1 Vanuit Antiochië werden Paulus en Barnabas op missie uitgestuurd. De eerste missiereis gaat naar Cyprus en van daaruit naar Anatolië (of het centrale gedeelte van het huidige Turkije). Onderweg stichten ze nieuwe christengemeenschappen en genezen vele zieken.