Copyright 2019 -
  Sluimerend.....

WINTERSLAAP 2015

Deze gipsen stukken zijn door de mazen van het net binnengeglipt. We hadden ons voorgenomen gezien de nood aan ruimte geen voorwerpen meer aan te nemen die teveel ruimte innamen. Maar soms zijn de aangeboden stukken binnen voor we het weten of zoals dit erfgoed dat we niet durfden te weigeren.

Dit tekent onze huidige onrustige winterslaap.

monnikken 
 stapel2015

De warmte thuis

Ondertussen liggen er nog wat voorwerpen om de inventaristaie af te ronden, zie kast hiernaast.

De koude lokalen en de spaarzaamheid van de onderneming geven een alibi om ons daar voorlopig niet om te bekommeren. We zetten onze werkkracht in om in de huiselijke knusheid verder onze hakkelende scanner zijn werk te laten doen.

 

Secretaris Frans is aan de invenatrisatie van de grotere prenten bezig. Hij heeft ook gekozen om in warme oorden (nee, niet op vakantie in Spanje) eraan verder te doen.

 

We hebben al heel wat kaders ontmanteld. Dit is beslist om de schaarse ruimte te economiseren. We hebben reeds meer dan 10 groot formaat zuurvrije dozen gevuld met iconografisch materiaal dat meer dan een A5 groot is.

 

 

 

Verscheidenheid

Voorwerpen waar niet onmiddellijk iedereen op denkt zijn de noveenkaarsen.

Onze verzameling is uitgebreid. Vaak neemt een schenker die mee uit het land waar ze naartoe reisden. 

De noveenkaarsen uit de streek zijn uiteraard niet dubbel geconserveerd.

 

 

 

 

 noveenkaarsen2015
 Marchand2015

 Bezoek

In deze wintermaanden hebben we toch - om een zekere hoogdringendheid - de schepen van Stad Poperinge uitenodigd in de hoop dat hij van ons digitalisatie project op d ehoogte zou zijn. We hebben hem op de eindmeet onze website en ons account verhaal uit de doeken gedaan. De kosten van onze server en de gehele context is dringend aan herdeneken toe.

Als de stad onze prentjes op erfgoedinzicht wil plaatsen dan is dat een plus voor ons, maar dat zal afhangen van de visie die de stad hieromtrent ontwikkeld en daar heeft schen Marchand toch wel zicht op. Dus welkom Pieter.