Copyright 2019 -

De zondvloed is in de bijbel een druk bestudeerd verhaal. Met de opkomst van de verlichting - wat dat ook betekent - is de polemiek aangescherpt. Evolutionisten en creationisten gaan op in het dispuut. Geologie petendeert hypthese als absolute kennis. Bijbelvaste vorsers verdiepen zich in dé wetenschap... Lees meer