Copyright 2019 -

Welkom

We zijn sinds 1993 gebruiker van het programma Bible Works en voelen ons daar goed mee.

Het is onze bedoeling af en toe aan de nieuwsgierigen een tipje op te lichten van de mogelijkheden van deze uitility.

De icoontjes tonen al hoeveel mogelijke stappen je kan zetten.

De lijst toon het voorkomenn van het woord en de vindplaats..

een voudiger kan het niety

bibleworks10Adam

Wist je?

 

We lazen in de pers dat de bijbel in 14 talen meer leesbaar is geworden in het laatste jaar.