Copyright 2019 -
3e zondag door het jaar A
Jes. 8,23b - 9,3
Ps. 27
1 Kor. 1,10-13.17
Mt. 4,12-23 of 12-17
Het licht voor het volk, de eenheid, reeds bij Jesaja. De Openbaring is JHWH, die één is ... Lees meer