Copyright 2019 -

Het Sion waar we naar evolueren is op geen enkele manier racistisch. In Jezus zijn we allemaal broeder, Joden en gojim (niet-joden).

We zijn geroepen en toegerust om een rein offer te zijn in de eredienst van het Lam. Dat is de hemel, die niet tussen haakjes, maar NU begonnen is waar we in kennis zijn als bruid, wachtend op de bruidegom, die Komende, Messias, is. Zijn specifieke Koninkrijk is op handen.

Met geheel ons hart, geheel onze ziel en al onze krachten kunnen wij er zuster- en broederlijk handen en voeten aan geven als we op die kennis lerend ingaan.Lees meer

21e zondag door het jaar
Jes. 66,18-21
Ps. 117
Heb. 12,5-7.11-13
Luc. 13,22-30