Copyright 2019 -

Wijsheid en Salomo. Wijsheid uit de hemel. Brood uit de hemel. Licht  van God. Lees meer

20e zondag door het jaar
Spreuk. 9,1-6
Ps. 34
Ef. 5,15-20
Joh. 6,51-58