Copyright 2019 -
30e zondag door het jaar
Sirach 35,12-14,16-18
Ps. 34
2 Tim. 4,6-8.16-18
Luc. 18,9-14
wereldmissiedag
Het woord gerechtigheid (Hebreeuws tsedaka – luisterend
Thora horen, vanuit de kracht van boven, waarheid doen en
getuigend delen/ tienden en vergiffenis). Even bij de farizeeër en de tollenaar. Lees meer